مازیار لشنی خواننده گروه ایهام و خواننده پاپ جوان در 8 تیر ماه ، سال 1371 به دنیا آمده است.

مازیار لشنی چهره جدیدی در موسیقی پاپ ایرانی است که صدای خاص و سبک خواندنش که به موسیقی سنتی نزدیکتر است مازیار لشنی را از دیگر خوانندگان متمایز کرده و باعث شده تا خیلی زود نامش در بین اهالی موسیقی و نسل جوان معروف و آشنا گردد.

  • 1