گروه ایوان بند متشکل از دو نفر بنام حسین شریفی (خواننده) و فواد غفاری (آهنگساز) تشکیل شده و زیر نظر موسسه آوای هنری فعالیت می کنند.

این گروه در اسفند ماه 1395 تشکیل شد و با انتشار قطعه ماه منی در آذر 96 خود را سر زبان ها انداختند.

ایوان بند با اجرای قطعاتی همچون عالیجناب، عهد کردم، نگم برات معروفیت بیشتری کسب کردند.

  • 1