سید حامد محمود زاده با نام هنری حامد همایون متولد 19 بهمن ماه ، سال 1361 در شیراز است.

  تحصیلات وی  فوق لیسانس مهندسی آبیاری و زه‌کشی، لیسانس خاک‌شناسی می باشد.

اولین تک آهنگ انتشار یافته توسط حامد همایون چتر خیس نام دارد. اولین آلبوم رسمی او دوباره عشق نام دارد که در سال 1395 عرضه شده است.

همایون در فاصله 6 ماه بیش از 200 کنسرت برگزار کرد و پس از این اتفاق، محسن رجب پور مدیر مؤسسه ترانه شرقی برای ثبت این رکورد در گینس اقدام کرد.

 

  • 1