21:48 روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ 21:48 روزبه نعمت اللهی

ترانه زیبای خواننده روزبه نعمت الهی بنام 21:48 را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


تنهایی روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ تنهایی روزبه نعمت اللهی

ترانه زیبای خواننده روزبه نعمت الهی بنام تنهایی را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


تا همیشه روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ تا همیشه روزبه نعمت اللهی

ترانه زیبای خواننده روزبه نعمت الهی بنام تا همیشه را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


ملت عشق روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ ملت عشق روزبه نعمت اللهی

ترانه زیبای خواننده روزبه نعمت الهی بنام ملت عشق را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


عاشق دیوانه روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ عاشق دیوانه روزبه نعمت اللهی

ترانه زیبای خواننده روزبه نعمت الهی بنام عاشق دیوانه را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


پس اینم ازین روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ پس اینم ازین روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی پس اینم ازین روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

بدون تو روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ بدون تو روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی بدون تو روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

نهان مکن روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ نهان مکن روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی نهان مکن روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

چه کار می کردم روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ چه کار می کردم روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی چه کار می کردم روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

ای یار غلط کردی روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ ای یار غلط کردی روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی ای یار غلط کردی روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

شمس من و خدای من روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ شمس من و خدای من روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی شمس من و خدای من روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

نفس کشیدن سخته روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ نفس کشیدن سخته روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی نفس کشیدن سخته روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

مشهورم روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ مشهورم روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی مشهورم روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

زخمی از عشق روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ زخمی از عشق روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی زخمی از عشق روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

حال خوش روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ حال خوش روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی حال خوش روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

مونالیزا روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ مونالیزا روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی مونالیزا روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

عاشقم باش روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ عاشقم باش روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی عاشقم باش روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

می ناب روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ می ناب روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی می ناب روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

بر باد رفته روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ بر باد رفته روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی بر باد رفته روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

سوگند روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ سوگند روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی سوگند روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

پلاس روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ پلاس روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی پلاس روزبه نعمت اللهی روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

نفس نفس روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ نفس نفس روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی نفس نفس روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

کجا برم روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ کجا برم روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی کجا برم روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

لحظه رفتن روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ لحظه رفتن روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی لحظه رفتن روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

بلد است روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ بلد است روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی بلد است روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

آدما بعد تو روزبه نعمت اللهی

دانلود آهنگ آدما بعد تو روزبه نعمت اللهی

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی آدما بعد تو روزبه نعمت اللهی به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

  • 1

روزبه نعمت اللهی متولد تیر ماه 1358 تهران می باشد.

مادرش فرشته جواهری خواننده و ردیف خوان موسیقی بوده و پدرش مسرور نعمت‌الهی محقق و استاد دانشگاه است.

روزبه نعمت الهی تا به حال کنسرت های متعددی را در سالن‌های میلاد، سالن وزارت کشور و سالن های دیگر تهران و نیز شهرستان‌ها برگزار کرده است، او دبیر و داور چندین جشنواره مربوط به جوانان بوده و با گروه های موسیقی متعدد خارجی و ایرانی همکاری کرده است.