محسن ذوالفقاری متولد ۱۳۶۰  در شهر زاهدان است. 
خوانندگی را از ۷ سالگی آغاز نمود و شاگرد استاد زنده یاد " ایرج بسطامی" بود. 

  • 1