مال من باش مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ مال من باش مرتضی اشرفی

آهنگ مرتضی اشرفی بنام مال من باش را از چکاوک موزیک با دو کیفیت دانلود نمایید.


میشه برگردی مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ میشه برگردی مرتضی اشرفی

آهنگ مرتضی اشرفی بنام میشه برگردی را از چکاوک موزیک با دو کیفیت دانلود نمایید.


دورت بگردم مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ دورت بگردم مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام دورت بگردم را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


دستور بده مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ دستور بده مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام دستور بده را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


بی احساس مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ بی احساس مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام بی احساس را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


عینک آفتابی مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ عینک آفتابی مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام عینک آفتابی را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


خوب دل مارو پاتوق کردی مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ خوب دل مارو پاتوق کردی مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام خوب دل مارو پاتوق کردی را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


شش دنگ قلبم مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ شش دنگ قلبم مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام شش دنگ قلبم را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


بزنیم بیرون مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ بزنیم بیرون مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام بزنیم بیرون را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


دله دیگه مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ دله دیگه مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام دله دیگه را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


رفیق مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ رفیق مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام رفیق را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


دیدی چی شد مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ دیدی چی شد مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام دیدی چی شد را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


سادگی مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ سادگی مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام سادگی را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


دلبر منی مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ دلبر منی مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام دلبر منی را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


سردرد مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ سردرد مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام سردرد را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


کر ای جان مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ کر ای جان مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام کر ای جان را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


پدر مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ پدر مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام پدر را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


جان جانان مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ جان جانان مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام جان جانان را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


یواشکی مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ یواشکی مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام یواشکی را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


باختم مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ باختم مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام باختم را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


چجوری دلت اومد مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ چجوری دلت اومد مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام چجوری دلت اومد را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


اگه راه داره برگرد مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ اگه راه داره برگرد مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام اگه راه داره برگرد را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


شرط میبندم مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ شرط میبندم مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام شرط میبندم را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


موهامو زدم مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ موهامو زدم مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام موهامو زدم را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


دل عاشق مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ دل عاشق مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام دل عاشق را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


مثل تو مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ مثل تو مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام مثل تو را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


دیوونه مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ دیوونه مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام دیوونه را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


هفت خط مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ هفت خط مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام هفت خط را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


بی سروپا مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ بی سروپا مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام بی سروپا را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


شوخی مرتضی اشرفی

دانلود آهنگ شوخی مرتضی اشرفی

ترانه زیبای خواننده مرتضی اشرفی بنام شوخی را از چکاوک موزیک بشنوید و لذت ببرید.


مرتضی اشرفی بیشتر آهنگ های خود را مانند مهدی جهانی و علیشمس با دوست صمیمی خود مجید مکس همکاری می کند.

البته وی تک آهنگ های زیادی دارد که خودش تنها خوانندگی کرده است.

سبک کاری مرتضی اشرفی پاپ است و بیشتر آهنگ های با سبک ریتم جدید و غمگین و همچنین عاشقانه است.