از من چرا رنجیده ای همایون شجریان

دانلود آهنگ از من چرا رنجیده ای همایون شجریان

ترانه از من چرا رنجیده ای همایون شجریان را از رسانه چکاوک موزیک دانلود نمایید و گوش دهید.


مدارا همایون شجریان

دانلود آهنگ مدارا همایون شجریان

ترانه مدارا همایون شجریان را از رسانه چکاوک موزیک دانلود نمایید و گوش دهید.


خون از رخم بشوی همایون شجریان

دانلود آهنگ خون از رخم بشوی همایون شجریان

ترانه خون از رخم بشوی همایون شجریان را از رسانه چکاوک موزیک دانلود نمایید و گوش دهید.


عاشقی همایون شجریان

دانلود آهنگ عاشقی همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی عاشقی همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

بار دگر فراموشی همایون شجریان

دانلود آهنگ بار دگر فراموشی همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی بار دگر فراموشی همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

آرایش غلیظ همایون شجریان

دانلود آهنگ آرایش غلیظ همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی آرایش غلیظ همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

خاموش باش همایون شجریان

دانلود آهنگ خاموش باش همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی خاموش باش همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

رها کن همایون شجریان

دانلود آهنگ رها کن همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی رها کن همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

رگ خواب همایون شجریان

دانلود آهنگ رگ خواب همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی رگ خواب همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

گریه می آید مرا همایون شجریان

دانلود آهنگ گریه می آید مرا همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی گریه می آید مرا همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

ابر میبارد همایون شجریان

دانلود آهنگ ابر میبارد همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی ابر میبارد همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

نوروز همایون شجریان

دانلود آهنگ نوروز همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی نوروز همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

نوروز خوانی همایون شجریان

دانلود آهنگ نوروز خوانی همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی نوروز خوانی همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

زیر سقف خیال همایون شجریان

دانلود آهنگ زیر سقف خیال همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی زیر سقف خیال همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

حرم یار همایون شجریان

دانلود آهنگ حرم یار همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی حرم یار همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

همای سعادت همایون شجریان

دانلود آهنگ همای سعادت همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی همای سعادت همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

تکیه بر باد همایون شجریان

دانلود آهنگ تکیه بر باد همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی تکیه بر باد همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

سکوت بین دو حرف این گل شب بو همایون شجریان

دانلود آهنگ سکوت بین دو حرف این گل شب بو همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی سکوت بین دو حرف همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

پل خواب همایون شجریان

دانلود آهنگ پل خواب همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی پل خواب همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

هجوم خاطره همایون شجریان

دانلود آهنگ هجوم خاطره همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی هجوم خاطره همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

تار موی پریشان همایون شجریان

دانلود آهنگ تار موی پریشان همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی تار موی پریشان همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

خوب شد همایون شجریان

دانلود آهنگ خوب شد همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی خوب شد همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

هوای گریه همایون شجریان

دانلود آهنگ هوای گریه همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی هوای گریه همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

من کجا باران کجا همایون شجریان

دانلود آهنگ من کجا باران کجا همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی من کجا باران کجا همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

اسفند همایون شجریان

دانلود آهنگ اسفند همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی اسفند همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

مرگ اسفندیار همایون شجریان

دانلود آهنگ مرگ اسفندیار همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی مرگ اسفندیار همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

ابر بهار همایون شجریان

دانلود آهنگ ابر بهار همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی ابر بهار همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

ایران من همایون شجریان

دانلود آهنگ ایران من همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی ایران من همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

چرا رفتی همایون شجریان

دانلود آهنگ چرا رفتی همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود آهنگ شنیدنی چرا رفتی همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

مقدمه قلاب و آواز قلاب همایون شجریان

دانلود آهنگ مقدمه قلاب و آواز قلاب همایون شجریان

برای شما همراهان عزیز ♫ دانلود تصنیف شنیدنی قلاب و آواز قلاب همایون شجریان به همراه تکست و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

همایون شجریان متولد 31 اردیبهشت ماه ، سال 1354 در تهران می باشد. وی فرزند محمدرضا شجریان و برادر کوچک مژگان شجریان است.

 همایون از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود. تا آنکه با راهنمایی پدرش برای فراگیری تکنیک و شناخت ریتم زیر نظر ناصر فرهنگ‌فر و جمشید محبی آموزش دید.

 او به همراه خواهرانش آواز را از پدرشان آموختند. در همان زمان به هنرستان موسیقی رفت و کمانچه را به عنوان ساز تخصصی خود انتخاب کرد. همایون در خارج از هنرستان نیز ساز مورد نظرش را زیر نظر اردشیر کامکار فراگرفت و با تار و سنتور هم به صورت تجربی آشنا شد.

او از سال 1370 محمدرضا شجریان را در کنسرت‌های آمریکا، اروپا و ایران (با تنبک) همراهی کرد و  سپس در صحنهٔ کنسرت‌ها به هم‌خوانی با پدرش مشغول شد. اولین اثر با حضور او یاد ایام نام دارد که در آن، همایون تنبک‌ نوازی را بر عهده داشت.